OBAVEŠTENJE

Poštovane koleginice i kolege!

Obaveštavamo vas da smo, posle održanog Savetovanja u maju 2022. godine, na sajt postavili „ZBORNIK RADOVA“, kao i „IZVEŠTAJ O RADU SAVETOVANJA“ – 2022. godine i „IZVEŠTAJ - OKRUGLI STO“ – 2022. godine, sa ciljem da kompletan „materijal“ bude dostupan i kolegama koji nisu prisustvovali Savetovanju.

Pored toga, želimo da vas obavestimo da je utvrđen i datum za održavanje sladećeg 16. Savetovanja, a to je:

18 – 20. maj, 2023.

Vašoj pažnji preporučujemo „4. Poziv za Savetovanje 2023.“, u kome se nalaze svi neophodni podaci.

Takođe vas obaveštavamo da je, nakon kraćeg prekida u radu, sajt Agencije ponovo u funkciji. Ovaj kratkotrajni prekid rada smo iskoristili da unapredimo sajt pa smo dodali polje "Pretraga...". Unosom imena ili prezimena autora ili koautora, kao i određenog pojma koji je deo naziva rada, biće vam ponuđeni radovi koji zadovoljavaju kriterijum pretrage.

Za Organizacioni odbor,
prof. dr Dragoljub Šotra