OBAVEŠTENJE

Poštovane koleginice i kolege!

Obaveštavamo vas da smo, posle održanog Savetovanja u maju 2023. godine, na sajt postavili „ZBORNIK RADOVA“, kao i „IZVEŠTAJ O RADU SAVETOVANJA“ – 2023. godine, sa ciljem da kompletan „materijal“ bude dostupan i kolegama koji nisu prisustvovali Savetovanju.

Pored toga, obaveštavamo vas da je, na sajtu Agencije, postavljen 3. POZIV u kome se nalaze neophodne informacije o toku pripema za 17. po redu, Savetovanje, koje treba da se održi 16 - 18. maja 2024. na Zlatiboru, kao i "Obaveštenje i uputstvo" potencijalnim autorima o načinu izrade radova, prema "jedinstvenim kriterijumima."

Za Organizacioni odbor,
prof. dr Dragoljub Šotra