Agencija za KONSALTING "E X P E R T", Magelanova 11, 11077 Beograd, je počela sa radom 01. VIII 2005. godine


Maticni broj : 56953191
PIB : 103960474

Delatnost : Konsalting i menadžment poslovi
Oblast delovanja : Štetni dogadaji u saobraćaju - saobracajne nezgode:

Ekspertize

Veštacenja

Procena štete

Medijacija

Edukacija

Informisanje

Konsalting

Posebno naglašavamo da pružamo konsalting usluge osiguravajućim društvima i pojedincima u cilju realnog sagledavanja uzroka i toka nezgode i stepena doprinosa učesnika nezgode za njen nastanak i posledice.

Vršimo analize i dajemo, realan, kritički, osvrt na veštačenja i ekspertize koje su uradili drugi veštaci, a  koji imaju različita mišljenja o istoj saobraćajnoj nezgodi,  kao i to da rešavamo sporove, između “strana u sporu”, medijacijom (posredovanjem).