Dobro došli na sajt Agencije „Expert“!

Predlažemo da pogledate opširan

„Izveštaj o održanom Savetovanju“- 2019.

................................................................

Napomena

Pripreme za naredno, 14. Savetovanje,

čije održavanje je planirano za

14 - 16. maj, 2020. godine,

se odvijaju prema utvrđenom planu.